Završni račun 2011

Obračun zarada

Obračun zarada, kao i obaveze povezane sa istim u našem poreskom i sistemu socijalnih doprinosa nije jednostavan, naročito za one koji tek otpočinju sa poslovnom delatnošću. Suštinski, zarada se uvek ugovara u neto i bruto iznosu, pri čemu se u praksi poznaju dve obavezne opcije bruto iznos koje se nazivaju bruto I i bruto II. Takođe, pri obračunu zarada poslodavac mora uzeti u obzir ne samo bruto zaradu, nego i pripadajuće naknade koje zakonski pripadaju zaposlenom (topli obrok, uvećanje zarade za minuli rad, regres itd.), kao i posebne situacije: rad noću, rad za državne praznike i slično.

Mi našim klijentima nudimo tačan obračun svih oblika zarada i promena na istima, kao i godišnje podnošenje M4 obrasca nadležnom fondu PIO, kako bi se usaglasio iznos ukupno plaćenih doprinosa za socijalno osiguranje.

Kalkulatori zarada (link za “Kada je poznat neto” i “Kada je poznat bruto I”)

Za sve posetioce sajta, postavili smo dva kalkulatora koja su se pokazala kao najveća potreba poslodavaca pri sklapanju ugovora sa novim radnicima, a to je obračun bruto I zarade kada je poznata samo neto osnovica i obrnuto.

 

ALATKE:

Elektronska OD i OPJ prijava sa specifikacijom i uplatnicama

 

>>> www.adviser.rs  <<< NOVA I AKTUELNA  WEB STRANA SA AŽURNIM INFORMACIJAMA

Powered by WordPress | Designed by: buy backlinks | Thanks to seo, seo services and Insanity Workout