Praksa uvek mora biti građena na dobroj teoriji    -   Leonardo da Vinci